• Shiri Arad

פורקן

Updated: Jan 17, 2019
לפרק את השליטה. לבנות את הנפש. לשחרר את היצר.

"להחביר" את החלקים של המפורק לפי שפת הקטון. בטרפת חג האורים מתרגשת עם ילדת הריגושים לקראת המופעים וקדימה בלאגן. החורף שלרגע מציץ עם חולצת הגולף שנשלפת כי גם המנטורית אישרה... בעצם ח.הגולף תמיד אתי ויש סיפור על ילדה עקשנית שלא רצתה להיפרד מח.הגולף אפילו במקלחת. צרחות בכי ותסכול ואמא שלימים לא הבינה למה לא שחררה את החולצה עם הילדה ביחד לאמבטיה.

לבחור לנו את המאבקים ביומיום ובכלל בחיים.


עוצמה בלהראות את הצלקות כאילו היו יהלומים / ״המנצח״

I'll take you just the way you are


© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon