• Shiri Arad

בעיניים עצומות

Updated: Jan 1, 2019


קורא אותך בעיניים עצומות *

כל חיינו אנחנו בתקשורת של משאים ומתנים. דיאלוג שכזה. חשיבה על המטרה, אבל בעצם הדגש הוא על הדרך. אולי בכלל סוג של פשרה. נכחתי בכנס מקצועי על כזה וכזה שבסופו העיקר מתאדה לי, ונחרט לי האחד שנוגע**

לפעמים במשא ומתן מורידים אותנו נמוך...ולכן כמה טיפים להרמה בשנה החדשה: 1. ״גשי למו"מ רק אם את מוכנה נפשית שהוא יכול להסתיים בכשלון.״

-> כאילו הברור מאליו אבל הכי רלוונטי לחיים ובעיקר עם הילדודס. 2. ״תתחילי מו״מ מהנקודה שאת רוצה לסיים, רק אם תעמדי בה.״

-> בקיצור לחשוב טוב על התקציב למתנת יומהולדת השנה. 3. ״לשאול תמיד האם זהו מפגש חד פעמי או מפגשים שחוזרים על עצמם.״

-> אבל מצד שני אולי שוב ניפגש בעתיד, אז כדאי להשקיע ברושם הראשוני. 4. ״תגשי למו"מ רק אם יש לך בטחון בעמדות שלך. וכדאי שיהיו לך עמדות.״

-> סשן טיפולי דחוף. 5. ״להיות רציונאלית מול שחקנית אי רציונאלית - זה לא רציונאלי.

להיות שחקנית לא רציונאלית מול שחקנית רציונאלית - זה רציונאלי.״

-> בקיצור להתחבר לשגעון. 6. ״לא ברור מי זה השחקן הרציונאלי.״

-> עכשיו מתחילים לדבר בהגיון. 7. ״אנחנו נוטים לחשוב שהאחרים דומים לנו וחושבים כמונו. אבל אנחנו אנשים שונים.״

-> אה, אז לא כולן אוהבות חולצות פסים?


שתהא זו שנה אזרחית מדוייקת ומאוזנת,

ושנוגעת בחיים ובכל הטוב הזה!


שנה של נאהב לי ולך


*חוויה אישית של סופר מעמוס עוז

**פסיכולוגיית קבלת החלטות/ ד"ר חיים שפירא


© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon