• Shiri Arad

מים

Updated: Jan 17, 2019

ושאבתם ...בששון.סערה של פעם בעשור#01 שלולית. אז מגפיים. אז מרפסת שהפכה לבריכה ושכנה דופקת בדלת שיש לה נזילה. מנסים למצוא עזרה. ואז מגלים שקרטון הסליים שעף ברוח התיישב על הניקוז. סערה של פעם בעשור#02 קצר. ארון חשמל. חשכה בחג האור. חוסר אונים. עצבים, תסכול. או אז נסיון לראות מה זומן לנו...חלוקת תפקידים - להרגיע אותו - להרגיע אותי - קפה מנחם משם (מכורתי כלומר התמכרותי...) - משחקי לגו של הנערון עם הקטון - משחקי תחפושות של הילדונת - ״חלומות״ והפעם הקלפים - דיבורים - גילויים - משפחה - אור הנרות - והבנה שאולי בפעם הבאה פחות לייחל לסופ״ש שלא צריכה לבשל-לקפל-לסדר-להכין-ללמד...

יש לי שבירת קול. את נורא יפה כשאת זקופה.

לבהות במים ואז יצוץ שיר על החלום שלי- זו ההנחיה של שבט הנסיכות/ "ראלף שובר את האינטנרט"

לעצום עיניים.


© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon