• Shiri Arad

תנועה
את מתנפנת ברוח. את והשיער שלך.

למשוך שמחה מהעתיד...וגם מההווה. ריקוד.

כח עזר או חלק מ-. אחד כזה, ואחד כזה.

שינוי החומר. החלפת אנרגיה. מילוי הריק.


גינה עם מתקן בגובה השמיים. ילד מפוחד בלמעלה, ואמא מבוהלת במלמטה. אחרי נסיון התגייסות לעזרה, לבסוף חולץ הילד. האמא כנציב מלח חזרה לנשום, וחיבקה חזק. הילד בכה וסיפר את החרדה. האמא דמעה והילד חיבק חזק. התבוננתי ונשאבתי. האותנטיות שמלמדת או שמבלבלת.


בתל אביב וחולם על ניו יורק סיטי.


© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon