• Shiri Arad

.לראות אותם. דרכם
רוצה אותי ליד. לפתוח את הדף איתי. להרגיש תסכול וחסר ערך. כמו בוקס ללב. נפגשת עם כאב בלב. אני צריכה להרים. מרימה. מרימה לו, לה להם. חוטים של אהבה. לחיות.


קיימת הסכמה שהשנה החורף גשומי, קררר, וגם החרמון התלבן. יש האוהבים את הקור ויש את אנשי החום. אני מנסה לאהוב שמדוייק לי.


יצא לי שבוע כזה של הורות בהרצאות. האחת על מידע אמין על מין והשנייה היא חיימשלי. אחת מורידה חרדה, והשנייה מהדהדת את החרדה. חפירות הדדיות. אבל בעצם הכל ביי דה בוק. מה שלקחתי הוא את החיזוק להמשיך לדבר, לתת, לחבק ולתרגם את הרעשים והעוצמות מבחוץ למשהו שפוי בבית. בקיצור פנים אל פנים, תקשורת ומבט. יחסים.


תאמרי כן או תאמרי לא. מה זה ״צ׳ו״. כמו חמצוץ. הקטוני העיר לי. האיר אותי.


ברכות. סופטלי.© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon