• Shiri Arad

להנגיש אותי
מאחורינו האילנות והחג. כך הולכים השותלים שר הקטון ואני איתו. אולי קצת רחוק מההוויה האורבנית. אז נתקלתי בביטוי מצטלצל ״פארם טו טייבל״. מהגינה לצלחת. טיפול מסור בירק. בריאות ואורגניות בת-קיימא. כאילו הפנטזיה אבל קודם ללמוד לגדל את הצמחים שישרדו בסלון.


להתמודד עם האכזבה. לתת לו להיות בבאסה. ליממה. ואז לצאת מהוואקום ולראות מה נכון הלאה. להמשיך לשחות עם הזרם.

הגיל זה סמנטי. תמיד מתבלבלת. אולי זה הפתרון שעוברים את המחצית.


שאני לא אתאהב בלקטר. אז שיחררתי והתפנה מקום.

You and me always. Me and you always.


36 views

© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon