• Shiri Arad

כאילו שלגחמש תכונות שמגדירות אותך. האם זה מה שאני חושבת שהסביבה חושבת עליי.

חיפוש אחר מיכל. כזה שנכנסים בו הרבה לימים ארוכים. אפשר בפסים. לפעמים צריך להתחבר לרגע של טירוף כדי לשמור על הבריאות הנפשית.

ויש את אי השפיות הזמנית כשהסייל מתחיל.

תזכורת לשמיים בבית. בקיצור ענן קטן.

ובאווירת סוף דצמבר צליל שפותח מגירת חצאיות בלון, כריות על הכתפיים ובת מצוות בסלון הבתים.

I'll give it to someone special
© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon