• Shiri Arad

זמן לזרוחהחוסן של הנפש. ניסיון החיים. תבונה. ויש גם מודל פיתוח 7 שרירי החוסן שבתוכנו*: גישה חיובית כלפי העולם | להסתכל. להבין גם את הצדדים החיוביים של משבר. גישה חיובית שלי מול עצמי | להאמין ביכולתי לשגשג במצבים קשים. להישאר ממוקדת גם בזמנים קשים | סדר עדיפויות חדש. זום אאוט לסיטואציה וניהול האנרגיה המוגבלת. גמישות חשיבה | גוונים של אפור. לצאת מהקופסה. הסתכלות אחרת על הסיטואציה. שיטתיות | לפעול לפי סדר מובנה ולא רק אינטואטיבית. יוזמה בזמן שינוי | לא לחכות שהכל יהיה ברור. לקפוץ למים ולפעול בידיעה שאם לא בסדר אז אתקן.


ואמא, אפשר לעשות עוגת משאלות?


דה ליסט:

ביחד ב״ורה״.

הטי ליום חורף שמשי. ובשילוב עם זה.

הריח.

המיכל.*ד"ר שרון מושיוף/מומחית לניהול מהבינתחומי ומאוניברסיטת ת״א, ליידיגלובס ינואר 19


מזכיר רגע לאוסף של החוסן שלי.


© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon