• Shiri Arad

המרווח להשתהות


מניע. אינטרסט. עניין חשוב. שאיפה של גורם חברתי להשיג מטרה כך אומר המילון. או ע״ע קדחת הבחירות. שחמט לאזרחים. הרץ, הפרש, הצריח המוגבל בתנועתו, הרגלי והמלכה והמלך. בין שמיים לאדמה, חיילים ללא נשמה וכל הזמן מלחמה. מהלכים, טקטיקות, הצרחה והכרעה. אבל נדמה שהמשחק מתקיים כבר ללא חוקים וסייגים. תשמור על העולם ילד כי אנחנו לא מצליחים?!

ואז אסקפיזם קטן של לקיחת רשות להתעכב לרגע ביקום הפנימי, בלי להשיג דבר. העולם יסתדר. נלכנה לנח לקצת.


ובפינת המשפחה של קטוני:"אני מחזיק בכיס מחרוזת עצבנות. על כל מה שאתם עצבנתם אותי. וגם מחרוזת זכרונות טובים. על הרגעים הטובים שאני זוכר."


דה ליסט:

הצבע של הג׳קט.

מתכוננת לשעון קיץ. עם התיק.

הכלי של הנר.

אמר פסקול לשבוע של לפני הבחירות. גם בלבי ארגיש את השינוי. אמן.© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon