• Shiri Arad

בצד או באמצעאיזה שביל לבחור?


אחד כזה אחד כזה. כל אחד שונה.


כשמישהו מסרב זה לא בהכרח סופי. שכנוע. הסבר. ניגון מיתר. שיח. וקיימת האופציה שיסרב שוב.

היה רגע כזה של ירידה. תמיד אפשר להאשים את ההורמונים, את ההיא שאמרה, וההוא שדיבר. נקודת הסיבוב היא המצפן הפנימי. האמונה וההתחברות לתנועה של הרגע. וקדימה לחיים ולדיזיין ספרינטים.


התרגשתי. התרגשתי שכשמענו עוד בשורה ברדיו הילדונת עצרה ושאלה איך אני מרגישה. בין היותי המסננת הרגשית לעולמה לבין רצונה לאמפת ולחבק - אז התרגשתי (זה מאותם רגעים שהיינו ביחד).

החלטות של החיים ואז עושים פאסט-פווורד קדימה.


© 2018 by SHIRIARAD.

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon